dissabte, 6 de juny de 2009

FEINA DIGNA I BEN RETRIBUIDA

En primer lloc solucionem els nostres problemes, que són els que ens afecten directament i després ens posem fermament per poder ajudar al desenvolupament social, laboral i integral dels nouvinguts (estrangers), així és com jo crec que podem tenir una posició amb avantatge i força per poder demanar tot el que calgui, per poder enfrontar-nos dins d'un sentit comú, amb el suport popular.
Vull aclarir una cosa, abans que res, no és qüestió de racisme, perquè primer s'haurien de solucionar els problemes de la gent treballadora del nostre país i després dels de fora. Tampoc hem de tolerar que vinguin de fora i treballin per menys diners que nosaltres, per culpa d'això (que hi ha hagut més d'un que li ha anat molt bé). Això ha fet que baixi el nostre nivell adquisitiu, però no és d'ara, sinó que ja fa 20 anys que està passant i ningú no hem fet res per arreglar -lo.

Ja n'hi ha prou d'explotació, de treballs mal pagats amb sous miserables, estem els treballadors d'avui en dia gairebé com esclaus, i encara sort que govern l'esquerra, perquè si haguessin continuat els de dretes, encara seria pitjor, podríem etar dins d'una guerra , pot ser que exafere, però aquesta gent no té escrúpols
La crisi que tenim ara, ha vingut provocada per tot aquest capitalisme salvatge, que ja fa més de 20 anys governa a l'ombra, ja que des de llavors fins ara, els sous, han anat baixant el nivell adquisitiu a poc a poc, gairebé sense donar-nos compte, però no tothom és tonto. I a sobre els de dretes diuen que aquesta crisi és per culpa del govern d'esquerres, que poca vergonya!, Si van ser ells qui la van provocar. Per que, a veure, quan es va fer el canvi de l'euro, que jo sàpiga hi havia la dreta en el govern i tot va pujar com l'escuma i els sous es van quedar igual.
Qui s'ha quedat aquesta diferència tan gran? Algú em pot contestar, si us plau, per què quan el PP, deia que "Espanya va bé", això no era mentida, o almenys els treballadors no ens donàvem compte, perquè aquests grans beneficis que parlaven serien per a les grans empreses , bancs i amics del PP, i en general polítics de dretes.
Qui s'ha beneficiat?
I després guanya els socialistes, però resulta que no poden arreglar les coses, jo crec que hi ha uns poders, que estan per sobre de la política i que al mateix temps són els que la dirigeixen, perquè també són els que financen els partits polítics, que no deixen de ser el que la societat demana. I tampoc tinc la certesa que els socialistes estan fent suficient, perquè no sé que passa, que quan arriben al poder, podríem dir aquella frase tan coneguda per tots "els mateixos gossos amb diferents collars", aquests amb premissa socialista, que no semblen d'esquerres.


Li vaig escriure una carta al president Zapatero, per comunicar-li que els sous i pensions d'avui en dia, no arribàvem a final de mes, i la seva resposta va ser aquesta:
Con un retraso que espero sepa disculpar, contesto al escrito que ha dirigido al Presidente del Gobierno, en el que se refiere a los salarios de los trabajadores, y a las pensiones mínimas, agradeciéndole las sugerencias que nos realiza. Ante todo, he de aclararle que, a excepción del caso de los empleados del sector público, el Gobierno no interviene ni fija las subidas de los sueldos, ya que son producto de la negociación de los convenios colectivos entre los representantes sindicales y las empresas. Sin embargo, el Gobierno sí establece los importes del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el cual, a lo largo de la anterior Legislatura, experimentó una subida del 30,3 por ciento, habiéndose dado cumplimiento al compromiso electoral de elevar progresivamente su cuantía hasta llegar a 600 euros mensuales en el año 2008. Asimismo, durante la presente Legislatura, el Ejecutivo tiene la intención de que el SMI llegue a alcanzar los 800 euros mensuales en 2012. Por otra parte, puedo informarle de que las medidas adoptadas en materia de revalorización de pensiones del Sistema de Seguridad Social, junto con la aprobación de unos incrementos superiores para el caso de las pensiones mínimas (un 6 por ciento de subida media prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009), suponen en su conjunto un gran esfuerzo económico del Estado y tratan de beneficiar, de la forma más justa posible, a todos los pensionistas y, en especial, a los más necesitados. A ese respecto, la dotación para pensiones en 2009 supondrá un 8,3 por ciento más que en 2008 y, en el caso de las pensiones mínimas, las mayores subidas las percibirán las viudas y los pensionistas que viven solos y no tienen más recursos que su pensión. Tenga la seguridad de que el Gobierno va a hacer el mayor esfuerzo posible para atenuar eficazmente las consecuencias del frenazo económico, con el compromiso de no incumplir ni dejar en suspenso ninguno de los objetivos de la política social contraídos con la ciudadanía ni ninguna de las inversiones que se han de seguir haciendo, a mayor ritmo si cabe, en infraestructuras, educación e innovación. Dentro del margen de sus competencias, el Gobierno continuará trabajando para mejorar la situación de las personas más desfavorecidas, incrementar la capacidad adquisitiva de las familias y conseguir una mejor calidad de vida para los ciudadanos en general. Atentamente. José Enrique Serrano Martínez. Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

La meva resposta no es va fer esperar:

Gracias por contestar, y le agradezco su respuesta, pero no me sirve, eso ya lo sabemos todos, lo   posible, a todos los pensionistas y, en especial, a los más necesitados. A ese respecto, la dotación para pensiones en 2009 supondrá un 8,3 por ciento más que en 2008 y, en el caso de las pensiones mínimas, las mayores subidas las percibirán las viudas y los pensionistas que viven solos y no tienen más recursos que su pensión. Tenga la seguridad de que el Gobierno va a hacer el mayor que quiero es que se esfuercen de verdad.

Antes, un sueldo consistía en 4 partes:
1- para el piso.
2- para comer.
3- para vestir.
4- para ahorrar.
Hoy en día, con 2 sueldos, no se llega a final de mes.
Aquí, ha habido tongo y gordo.
Ya hace 20 años que los trabajadores estamos en crisis, y nadie ha puesto remedio, los precios no han parado de subir, y los sueldos, siempre con la famosa frase "moderación salarial", y no digamos cuando el cambio de la peseta al euro, fue el "gran robo". Los sueldos se quedaron igual y los precios subieron casi el doble.
Yo no sé, si son ustedes los responsables, pero si que se que a ustedes les toca mover ficha.
No dejen que los empresarios siempre ganen la partida, porque en esta sociedad todos contamos.
Yo he sido también empresaria, y si me he tenido que trabajar y remangarme, lo he hecho, pero, hoy en día los empresarios (no todos), quieren ganar mucho dinero y pagar pocos sueldos, así un país no funcionará nuncas.
Quien realmente mueve el dinero, somos los trabajadores y pequeños y medianas empresas.
Porque los que tienen mucho no mueven el dinero.
Nosotros, los consumidores en general, somos los que movemos la economía.
Espero una pronta respuesta, sinceramente digo lo que pienso.
Atentamente,
Anna Mª de la Mota.

Amb això està dit tot, l'únic que em va contestar va ser el mateix que diuen per la televisió per tenir la gent enganyada, és a dir, res, que realment no em va aclarir la pregunta.

  dilluns, 1 de juny de 2009

  DEU I DARWIN


  Quan jo estudiava em van preguntar a classe si crèiem que creure en Déu ia la teoria de Darwin era compatible, jo vaig ser l'única que vaig dir que sí.
  No sé per què la gent insisteix a separar teories, per a mi és totalment compatible, ja que és lògic pensar que l'ésser humà ha tingut una evolució, perquè el que cregui que venim del fang, és que no sap interpretar la Bíblia. La Bíblia i el Nou Testament són plens de metàfores, per tant, no s'ha de llegir literalment, sinó interpretar com un missatge que Déu ens va donar, i ens va donar un do especial, el millor que a qualsevol altre animal li va donar.

  Així sabem que som afortunats i hem d'aprofitar-lo per fer les coses el millor possible i ser bones persones. També és lògic pensar que Nostre Senyor li va donar una oportunitat a l'homo sapiens, perquè evolucionés i es convertís en el que és avui en dia.
  La ciència en el transcurs dels anys es dóna compte i dóna a conèixer tots els seus estudis, avenços i investigacions en general, dins les quals, està més que provada l'evolució de les espècies. Així com, està demostrat que gran part dels esdeveniments històrics, segons la religió, encertadament com el diluvi, es comprova tant per la part religiosa i científica.
  La religió ho constata dins de l'Antic Testament com interpretació i la part científica ho constata com una evolució de la Tierra.Es dir, en general, el que per a nosaltres és totalment normal, aquesta harmonia que hi ha entre la religió i l'evolució, per a Darwin , quwe va ser qui va exposar aquestes teories, no només els més creients, sinó que la part intel.lectual i científica de l'època se li van posar en contra.
  El que encara està per demostrar és el misteri de la vida, que és aquest gran baula que hi ha entre tots els coneixements que hem descobert fins ara i la vida en si mateixa, és dedcir, d'on va sortir la primera llavor?. Això per als creients ho tenim fàcil, en què Déu va proporcionar la llavor i la resta és la teoria de Darwin.

  CERCA SEARCH

  Búsqueda personalizada