dimecres, 9 d’octubre de 2013

El Govern dóna llum verd al desplegament de la xarxa de fibra òptica de Catalunya, XFOCAT

A finals de l’any 2012, la Generalitat comptava amb 464 seus connectades amb fibra òptica a 68 municipis, i es preveu que a finals d’aquest any 2013, amb el desplegament de la xarxa XFOCAT ja plenament operatiu, les seus connectades superin les 1.500, a 208 municipis.

Durant el 2014, més de 3.000 seus estaran connectades, que representa el 76% del desplegament total previst, en 294 municipis. El 2015, s’arribarà a les 4.297 seus previstes en el projecte, ubicades en 712 municipis.

D’aquesta manera, doncs, en només tres anys, la Generalitat passarà de tenir el 8% de les seves seus connectades amb fibra òptica (situació 2012) a tenir-ne el 73% el 2015, fet que dóna una idea de l’abast i la importància del projecte XFOCAT en l’establiment de les bases tecnològiques que han de dotar Catalunya dels nivells de benestar i competitivitat necessaris per al futur del país.

Pel que fa a la població potencialment accessible als serveis públics amb fibra òptica, aquesta passarà de ser de 5.117.357 habitants el 2012 (68% de la població) a 7.485.836 el 2015 (99% de la població).

Per departaments, el d’Ensenyament encapçala el major nombre de seus a connectar a la xarxa XFOCAT, amb 2.635 seus; seguit del de Salut, amb 489 dependències, i del de Benestar Social i Família, amb 232 seus.


Recurs contenciós contra l’estat per la modificació de l’objectiu de dèficit
El conseller Homs també ha avançat que el Govern presentarà un recurs contenciós administratiu contra el govern de l’estat davant el seu “silenci” al requeriment de modificació de l’objectiu de dèficit sol·licitat pel Govern de la Generalitat per a l’any vinent i els anys successius. El portaveu ha argumentat que resulta una “paradoxa” que d’una banda hi hagi una llei d’estabilitat pressupostària que fixa un horitzó temporal del 2012, i que les decisions del govern espanyol “vagin en contra de la pròpia llei”. El conseller ha exemplificat l’abast d’aquesta decisió amb xifres i ha constat que si s’apliqués correctament la llei els objectius de dèficit de les autonomies haurien de situar-se en el 2,2% en el 2014, i no en l’1% que ha fixat per l’executiu espanyol, això “traduït en diners voldria dir 2.400 milions d’euros dels quals podríem disposar i no podem”.

Llum verd al projecte T-Mobilitat
El Consell Executiu també ha aprovat avui l’inici del diàleg competitiu de la T-Mobilitat, pas previ a la licitació d’un nou instrument tecnològic que permetrà al ciutadà disposar d’una única targeta per a tots els seus desplaçaments. La T-Mobilitat substituirà els títols de transport actuals per una aplicació de transport continguda en un xip amb validació sense contacte. Aquest nou sistema afavorirà la utilització del transport públic amb descomptes per ús, adaptarà el preu del transport públic a la mobilitat real de cada ciutadà i permetrà a l’usuari decidir el sistema de pagament del seu transport, ja sigui prepagament, domiciliació bancària del rebut, recàrrega per internet, etc.

La T-Mobilitat és un projecte pioner i va més enllà dels serveis de transport públic i l’objectiu és que es converteixi en un instrument cabdal de gestió de la mobilitat per la seva capacitat d’integració de tots els modes de transport en un únic suport intel·ligent.

L’import estimat de la inversió inicial és de 60 milions d’euros. El cost econòmic del projecte serà absorbit pel sistema a través de l’augment d’ingressos que generarà l’increment de la demanda, la reducció del frau i la publicitat, i per la reducció de costos intrínseca al nou sistema. La contractació de la T-Mobilitat, per tant, no comportarà cap despesa pressupostària ni tampoc suposarà un increment de tarifes per a l’usuari del transport.

El calendari previst d’implantació de la T-Mobilitat s’inicia aquesta setmana amb la publicació de la licitació als diaris oficials. El primer pas és una primera tria -entre tots els interessats en la licitació- de les empreses amb capacitat per poder optar al concurs, d’acord amb uns requeriments mínims de solvència tècnica, econòmica i financera, amb els quals es realitzarà el diàleg competitiu. Finalment, es conformarà els plecs tècnics definitius convidant-los a presentar la seva oferta. La previsió d’adjudicació del contracte és a finals del primer semestre de l’any 2014. A partir d’aquell moment s’iniciaran totes les tasques de substitució del maquinari i programari per disposar de la primera targeta T-Mobilitat al llarg de l’any 2015.


Nou contracte de Rodalies i Regionals fins a 2015
El Govern ha aprovat avui el nou contracte de servei públic 2013-2015 per a la gestió de Rodalies i Regionals, que suposa “un canvi en la relació contractual” entre la Generalitat, com a Administració titular del servei, i l’empresa ferroviària que el presta, RENFE Operadora. Tot i això, el conseller de la presidència ha volgut puntualitzar que “cal distingir entre prestació del servei i infraestructures ferroviàries” i en aquest sentit ha reiterat la necessitat de “donar contingut i compliment” al Pla d’inversions en infraestructures de rodalies, assumit pel Govern de  l’estat l’any 2007. “El nivell de compliment del pla l’estimem en el 9%, hi ha molt recorregut per fer i valdria la pena posar-hi l’accent” ha advertit el conseller. 

Aquest contracte incorpora un pla d’actuacions per millorar la qualitat del servei per valor de 165 milions d’euros i dota el Govern d’instruments de seguiment de la gestió, amb la possibilitat d’imposar penalitzacions en cas d’incompliments contractuals de l’operadora.  El nou marc contractual significa un canvi en la relació entre l’Administració i la companyia amb l’objectiu de disposar dels instruments necessaris que garanteixin l’oferta d’un servei de qualitat i que permetin a la Generalitat un major control i intervenció en els serveis de Rodalies i Regionals. A més, inclou en les seves clàusules que, a instàncies de la Generalitat, el contracte es podrà rescindir abans de la seva finalització, totalment o per línies. Addicionalment, possibilita la implantació de serveis de Rodalies a Tarragona, Girona i Lleida de manera progressiva a partir de gener de 2014.


lmmobilisme del Govern
Preguntat sobre la reacció de la direcció del Partit Popular a la proposta de nou model de finançament per Catalunya presentat ahir per la líder del PP Català, Alicia Sanchez Camacho, el conseller Homs ha manifestat que “resulta inquietant, si aquest és el nivell de diàleg que el PP està disposat a assumir”. Homs ha qüestionat l’oferta de diàleg expressada pel mateix president Rajoy quan parlava de “diàleg sense data de caducitat” i ha constatat que l’actitud del Partit Popular davant de  qualsevol proposta que “vingui de Catalunya” posa de manifest que està lluny del “tarannà democràtic” que se li ha d’exigir a qualsevol govern.

Homs ha constatat que el veritable problema de la “política espanyola”   i del govern espanyol és el seu “immobilisme” i el seu “poc interès en donar contingut a aquest diàleg”.
Davant aquesta situació d’immobilisme i “menyspreu”, el propòsit del Govern català és fer tot el que s’ha determinat a fer d’aquí a final d’any en relació a la consulta, “independentment del canvi d’estat d’ànim del Govern espanyol”, ha conclòs.


Medalles i Plaques al treball President Macià 2013
El Govern ha acordat avui concedir la Medalla al treball President Macià 2013 a 11 persones i la Placa al treball President Macià 2013 a 4 empreses i entitats amb seu a Catalunya. Els guardons reconeixen treballadors i empreses pels seus mèrits laborals i la seva contribució a l'impuls de l’economia catalana. També són un reconeixement als treballadors i empreses que s'han distingit per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en el treball, i a les empreses i entitats que han adoptat millores i iniciatives de progrés en l’ordre laboral. Els guardons es van crear l’any 1938 i són oberts a qualsevol persona o entitat.

Font

CERCA SEARCH

Búsqueda personalizada